Preskočiť dostupné kurzy

Dostupné kurzy

Ak máte záujem o štúdium v tomto vzdelávacom portáli, nech sa páči, požiadajte si o konto. 

Na základe konta Vám bude umožnené preštudovať si všetky zverejnené vzdelávacie obsahy. Štúdium na portáli je bezplatné.

Linka na formulár: http://goo.gl/forms/FkZFhwpMdA

Systém, ktorý zahŕňa postupnosť úkonov potrebných pre prežitie postihnutej osoby, u ktorej došlo k náhlemu zastaveniu srdca (krvného obehu).

Včasná Základná Neodkladná Resuscitácia (ZNR) je súbor činností a úkonov, ktoré spolu s aplikovaním regulovaného elektrického výboja (defibrilácia) sú podľa súčasných vedeckých poznatkov považované za najúčinnejší spôsob poskytovania resuscitácie pri náhlom zastavení krvného obehu (zastavenie srdca).

Správna medicínska prax
Inštitucionálne aspekty

Správna medicínska prax
Inštitucionálne aspekty pre vykonateľnosť 

Akútne koronárne syndrómy sú najčastejšou príčinou malígnych arytmií, vedúcich k náhlej kardiálnej smrti. Terapeutickým cieľom je liečiť akútne život ohrozujúce stavy, ako je komorová fibrilácia alebo extrémna bradykardia, zachovať funkciu ľavej komory a zabrániť zlyhaniu srdca minimalizovaním rozsahu poškodenia myokardu. 
Tieto odporúčania sa venujú prvej hodine po nástupe príznakov.

Scenáre simulačného vzdelávania vo vzťahu k správnej medicínskej praxi v neodkladnej podpore životných funkcií (život ohrozujúce stavy).

Výukové videá, prípadové štúdie a propedeutika.