Preskočiť dostupné kurzy

Dostupné kurzy

Distančné vzdelávanie pre povinne voliteľný predmet Vybrané kapitoly z resuscitológie pre študentov LFUK - 5. ročník, všeobecné lekárstvo.